شرکت ما این است که به طور فعال در حال توسعه، و در حال حاضر شرکای ما 231 بنزین خرده فروشی در سراسر قزاقستان، در 11 منطقه از جمهوری هستند. ما قصد داریم به پیاده سازی یک شبکه فرانشیز از بنزین ایستگاه خرده فروشی، برای سرمایه گذاری های ما به توسعه شرکا بنزین ایستگاه خرده فروشی برای اهداف نوسازی، بهبود کیفیت بنزین ایستگاه خرده فروشی «خدمات و به دست آوردن سود اضافی توسط شرکای ما.

ادغام بیش از 400 بنزین خرده فروشی ایستگاه به یک شبکه واحد خواهد بود نقطه عطفی جدید در تاریخ کشور ما و تلاش های هماهنگ با شرکای ما.

azs